Välja träslag

Vad du behöver tänka på när du ska välja träslag

Det finns åtminstone fyra saker konsumenter behöver fundera över när de ska välja träslag – som färg, kostnad, ändamål och miljö. Här får du en guide som underlättar för dig att välja träslag, och du behöver därför inte ta ett beslut som kommer ångra. När man bedömer virke analyserar man 1) beständighet, 2) förutsättningar för att bearbetas, 3) formstabilitet samt 4) styrka. Vad som prioriteras högst beror på projektet. Samma gäller för vilket träslag som rekommenderas. I Sverige används framför allt tall/furu, gran samt asp. Det viktigaste träslaget är alltjämt tall/furu – delvis eftersom tall/furu har hög beständighet mot röta.

Färg

Välj inte ett mörkt golv till ett mörkt rum eftersom de tar ut varandra. Det kan också vara dumt att välja exotiska lövträd till fastigheter i Regency-stil. Hitta istället träslag som kan leva i harmoni med den övriga stilen. Konsumenter har många naturliga färger att välja mellan – från ljusgult cederträd via mörkbrun ek till blodröda rosenträd. Hitta färger som tilltalar dig och som passar i olika databaser när du ska välja träslag.

Kostnad

Förhoppningsvis går ditt färgval hand i hand med planerad budget. Om det är värt att lägga pengar på det valda träslaget beror på hur mycket virke du behöver – det blir nämligen dyrt att göra ett större trädäck i western red-cedar. För inomhusgolv är utbudet stort eftersom kraven är lägre, man är exempelvis inte tvungen att fundera över eventuellt regnvatten som anstränger golvet. För många är kostnaden den viktigaste aspekten när man ska välja träslag.

Syfte

När allt kommer omkring är syftet det viktigaste när man ska välja träslag. Allt timmer har särskilda egenskaper som gör dem mer eller mindre lämpliga för särskilda ändamål. Ceder, iroko, jatoba, mahogny, sapele och teak lämpar sig väl för utomhusbruk – eftersom de tål att utsättas för väta blir kostnaden per kvadratmeter också högre. Dock finns det billigare alternativ som kan behandlas för att avvisa vatten på ett fullgott sätt. För inomhusbruk fokuserar man hellre på timrets hårdhet och vikt. Tall, exempelvis, är ett billigare alternativ men också mjukare än tidigare nämnda träslag. Därför är tall mer benäget att drabbas av repor och stötar. Det är upp till envar att prioritera vad som är viktigt – pris eller tålighet.

Miljö

Träslagens mångsidighet innebär att de kan användas till golv, innertak och allt däremellan. Du kan även bygga stommen till ditt hus med timmer. Möjligheten att anpassa timrets egenskaper med estetik finns inte alltid, därför tvingas man emellanåt kombinera träslag med andra material för att möta sina behov. Dock är mångsidigheten den största fördelen med timmer.

Välja träslag