Stockar och sågverk

Vad som är sant/osant om stockar och sågverk

Genom åren har myter om stockar och sågverk utvecklats. Många grundar sig i erfarenheter från arbetare på sågverken, andra myter är dock felaktiga.

Man ska alltid använda smörjmedel på bladet

Det är missvisande. Räknat på vikten är nyligen sågade stockar till hälften vatten, ibland till och med mer. Därför kommer smörjmedlet ha liten eller obefintlig påverkan. Å andra sidan kan det vara en god tanke att tillföra lite disk- eller rengöringsmedel för att hålla bladet rent. Några rekommenderar dieselbränsle som smörjmedel – och faktum är att diesel håller bladet både rent och rostfritt. Om du väljer att prova diesel som rengöringsmedel behöver du vara medveten om att det inte behövs särskilt mycket.

Små sågverk kan inte konkurrera med större

Tittar man på massproducerade produkter som lastpallar, ja då stämmer förmodligen påståendet. Större sågverk gör inte några större summor per pall, dock blir det stora summor i slutändan eftersom lastpallar produceras i oändligt antal. Framför allt har de förutsättningar att hålla igång produktionen non-stop. Dock har mindre sågverk möjlighet att konkurrera med större sågverk genom att istället erbjuda nischade produkter, det vill säga smala produkter som större sågverk inte ser fördelarna med.

Desto större styrka desto bättre

Påståendet stämmer till viss del. För många sågverk är det bästa alternativet sågen som har mest styrka att erbjuda – med ökad sågkapacitet ökar produktionshastigheten. Man behöver dock kompromissa mellan kostnad och styrka när man väljer vilket sågverk man ska anlita. Förslaget är att göra en kalkyl och utifrån det ta beslut om vilket det bästa alternativet är för just din verksamhet. Betänk att det kan variera för korta respektive längre projekt, för små respektive större projekt. Gör en noggrann analys!

Stockar ska vara 2,5 meter eller längre

Inte nödvändigtvis. Sågverk som beslutar för att anpassa verksamheten till att även såga stockar kortare än en meter får betalt för virke som annars blivit kaffeved. Dock ska man tänka på att det kommer krävas mer arbete – och därför behöver man fråga sig om det verkligen är värt besväret som det innebär. Ur miljöperspektiv är det definitivt värt besväret att såga kortare stockar.

Blad måste slipas professionellt

Slipar du bladen på egen hand finns möjligheten att du får du rakare och snabbare snitt. Det är sannolikare att du är mer uppmärksam på detaljer som uppsättningen tänder samt eventuella sprickor i bladet. Å andra sidan ska man inte underskatta den som besitter verkligen kunskap när det kommer till att slipa blad. Dock finns det inget krav på professionell slipning.

Virket är torrare om trädet kapats på vintern

Fukthalten är permanent året om. Det som varierar är dock mängden sav. Barrträd, exempelvis, har mer sav under våren. Av flera anledningar är det ett bättre alternativ att fälla träd på vintern – att virket skulle vara torrare på vintern är inte en anledning.

Mindre vanliga träslag är mindre värda

Det kan stämma för större sågverk som massproducerar. För mindre sågverk behöver det inte nödvändigtvis vara så, snarare tvärtom – utmaningen är att hitta rätt köpare. Virke som större sågverk avvisar kan därför vara en guldgruva för mindre sågverk.

Sågverk