Produktion

Produktion av sågade produkter

Vill du lära dig mer om produktion av sågade produkter? Träden fälls, kvistas och kapas. Man får en rotstock, en mellanstock samt en toppstock – därtill får man en till tre massavedsbitar. Grenar och toppar flisas och används som skogsbränsle. Bara i Sverige finns det fler än 140 sågverk, totalt produktion av sågad trävara uppgår till cirka 17 miljoner kubikmeter per år. På sågverken använder man olika sönderdelningsmetoder – mindre aktörer använder allt som oftast cirkelsågar, större aktörer – som sågverket Munksund – använder hellre reducerbandssågar eller reducerklingsågar. Vilket det bästa alternativet för produktion, då? Det beror alltid på den specifika situationen.

När man sågar barrträd används blocksågning med fördel som metod, därefter delningssågning. Virket, det vill säga brädor och plankor, får rektangulära tvärsnitt. Dock hör det till vanligheten att de yttersta brädorna i högen får rundade kanter, och inte skarpa kanter som övriga brädor. Man kallar det för vankant. Timret uppdelas i centrumutbyte och sidobräder, vilket avslöjar varifrån på stocken virket är hämtat. Fuktkvoten för nyligen sågat virke kan vara allt mellan 30 och 160 %. Önskad fuktkvot är 16 %, därför måste man alltid torka nyligen sågat virke på ett eller annat sätt. Torkar man inte virket kommer det utsättas för mikrobiell påväxt – och det är inte till fördel för sågverkets produktion.

Ungefär 10 % av 17 miljoner kubikmeter sågad trävara används till husproduktion. Desto mer, närmare 37 %, distribueras från bygg- och trävaruhandel till anläggningar, byggentreprenörer, lantbruk och ROT. Man använder ungefär 18 % till emballage och pallar, vilket gärna används inom industrier som producerar allt från glas till grönsaker. Intressant är att snickeriindustrin har möjlighet att utöka värdet för förädling med ungefär 15 gånger, inom möbelindustrin är siffran 30 gånger. Byggsektorn däremot, ja den ökar värdet endast med 1,5 gång.

Det största sågverket i Sverige är Munksund. Det är ett furusågverk som exporterar sågade trävaror förutom till Skandinavien även till Nordafrika samt Storbritannien. Munksund är erkända för produktion av förädlade trävaror, industriträ samt standardträ. Munksund producerar dessutom förpackningspapper. Den som vill besöka Munksund behöver resa till Piteå i Norrbotten. Sågverkets totala kapacitet är 420 000 kubikmeter. Munksund ingår i SCA Timber tillsammans med fyra andra sågverk – nämligen Bollsta, Rundvik, Tunadal samt Gällö. SCA Timber omsätter över hundra miljarder kronor per år, bland annat genom Munksund.

Produktion